BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)  : …………………………

ADI SOYADI                      : …………………………

VEKİLİ                               : …………………………

ALACAKLI                         : …………………………

VEKİLİ                               : …………………………

ALACAK TUTARI              : ………. TL

KONU : Müvekkilime …./…./20… tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1 – Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir. İmza inkarında bulunuyoruz.

2 – Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyoruz.

3 – Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…./…./20…

İtiraz Eden Borçlu Vekili

…………………………

 

Bir cevap bırakabilir, ya da kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Webdesign Berlin, Web Design and pay per click