‘SÖZLEŞME’ Kategorisindeki Tüm Yazışmalar

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

A- KONU – TANIMLAR 1- İşbu sözleşme, ………………………………………….. adresinde ………………………… alanında faaliyet gösterecek olan işletmenin kurulması, işletilmesi, ortaklar arasındaki hak ve yükümlülükleri, kar ve zararın paylaşımını, üçüncü şahıslarla ilişkileri düzenleyen bir adi ortaklık sözleşmesidir. 2- Sözleşmede, kurulması amaçlanan işletme ve tüm birimleri “ŞİRKET”, taraflar ise isim olarak gösterilmedikleri yerlerde “ORTAK” olarak anılacaktır.

BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAF : ………………………… TARAF : ………………………… KONU : Boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulmasıdır.

ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ

…………………………’nın …./…./20…. tarihli alım satım sözleşmesinden doğan …………………………’ya olan ……………….. TL (………………………… Türk Lirası) borcunu ödemediği ve kendisine karşı yapılan takiplerinin sonuçsuz kalması, bu borcun tahsil edilememesi halinde ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın yukarıda miktarı yazılı borcu kefil sıfatı ve sorumluluğu ile ödemeyi; bu konuda doğacak uyuşmazlıklar için ………………………… mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini [...]

KİRA KONTRATI – İŞYERİ

DAİRESİ MAHALLESİ SOKAĞI KAPI VE BÖLÜM NUMARASI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AİLE HEKİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına …………………………. ile ……………………….. arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” Sağlık Bakanlığını, “ilgili” sözleşmeyi imzalayan aile hekimini, “sözleşme” bu hizmet sözleşmesini, “Yönetmelik” ise 27.06.2005 gün ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Karar eki “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık [...]

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Hesap No: ………………………… Bir tarafta, ………………………… Anonim Şirketi ile, (Bu sözleşmede sadece “Aracı Kurum” olarak anılacaktır) diğer tarafta, Sayın ………………………… arasında (Bu sözleşmede sadece “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla bir Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.

ACENTE VE OTEL ARASINDA İNTERNET REKLAM SÖZLEŞMESİ

A- TARAFLAR Bir tarafta ………………………… ( sözleşmede acente-naşir olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………… (sözleşmede otel olarak anılacaktır) arasında aşağıda açıklanan şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı : Adresi : Telefon : Fax :

SULH SÖZLEŞMESİ

Aşağıda imzası bulunan bizler, ………………………… Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …../….. E. sayılı dosya ile görülmekte olan ………………………… davasındaki uyuşmazlığı, aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve bu sulh sözleşmesini …./…./20…. günü yapılacak duruşmada mahkemeye ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı haline getirilmesini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

KİRA KONTRATI – DÜKKAN

KİRAYA VEREN ADRESİ KİRACI ADRESİ KİRA KONUSU ……………………………………….’ye ait, ……………………………………….adresindeki dükkanın kiralanması KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ …./…./20…. KİRA SÜRESİ 3 (ÜÇ) YIL

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Webdesign Berlin, Web Design and pay per click