SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVA DİLEKÇESİ

………………………… MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI       : …………………………

VEKİLİ         : …………………………

DAVALI       : …………………………

KONU          :Soyadı Değiştirilmesi İstemi

AÇIKLAMALAR

1 – Müvekkilimin ailesinin lakapları …………………………’dur ve çevrede böyle tanınıp bilinmektedirler.

2 – Ancak nüfus kaydı yanlış tutulmuş ve ………………………… olarak yazılmıştır. Müvekkilimin soyadının ………………………… olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

3 – Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 27 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları, ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin ailesinin soyadının ………………………… olarak değiştirilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.

…./…./20…

Davacı Vekili

…………………………

 

Bir cevap bırakabilir, ya da kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Webdesign Berlin, Web Design and pay per click